Autorizaţiile pentru vînătoarea în rezervaţiile naturale din Moldova se eliberează gratis

Foto : ecomagazin.ro
Interviu acordat în exclusivitate Agenţiei "Infotag" de către consultantul Agenţiei de Stat "Moldsilva", Gheorghe Chiriţa.

"Infotag": Domnule Chiriţa, este permisă vînătoarea de mistreţi în rezervaţiile naturale din R.Moldova?

Gh.Ch.: Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova permite vînătoarea în rezervaţii naturale cu scopul reglementării efectivului de animale şi păsări.

"I.": Această reglementare o pot efectua vînătorii amatori sau specialiştii – pădurari, savanţi?

Gh.Ch.: Şi primii, şi ceilalţi pot vîna.

"I.": Există o taxă oficială pentru obţinerea autorizaţiilor de vînătoare în rezervaţia naturală ştiinţifică "Pădurea Domnească"?

Gh.Ch.: Nu. Autorizaţia se eliberează gratis. Doar carnea mistreţului împuşcat se vinde vînătorilor la preţurile pieţei, iar în cazul în care aceştia refuză, se vinde întreprinderilor de procesare şi comercializare a cărnii. Conform datelor prezentate de conducerea rezervaţiei naturale, la vînătoarea din 23 decembrie 2012 au fost împuşcaţi doi mistreţi, carnea cărora le-a fost vîndută vînătorilor. Banii au fost încasaţi la casa rezervaţiei naturale pe 24 decembrie 2012 г.

"I.": Dacă doar vînătorii amatori pot reglementa efectivul de mistreţi, de ce autorizaţiile de vînătoare nu se vînd public, prin tendere? Nu ar fi mai bine ca vînătorii care vor plăti cel mai scump pentru autorizaţie să împuşte mistreţi?

Gh.Ch.: Noi nu practicăm tendere de eliberare a autorizaţiilor pentru vînătoarea în rezervaţii naturale.

"I.": Care acte normative stabilesc termenele începutului şi sfîrşitului sezoanelor de vînătoare?

Gh.Ch.: Regulamentul cu privire la gospodărie cinegetică, care este anexa nr. 1 la Legea regnului animal, precum şi hotărîrile Guvernului Republicii Moldova. În special, Hotărîrea Guvernului nr. 606 din 15 august 2012 "Cu privire la reglementarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2012-2013".

"I.": Au fost eliberate oficial autorizaţii pentru vînătoarea de mistreţi pe 23 decembrie 2012, în rezervaţia naturală ştiinţifică "Pădurea Domnească"?

Gh.Ch.: Conform informaţiei furnizate de rezervaţia naturală, pentru vînătoarea din 23 decembrie au fost emise două autorizaţii, una pe numele unei persoane din primul grup, a doua – pentru o persoană din al doilea grup de vînători. Numele acestora nu pot fi făcute publice, pentru că acum se derulează ancheta asupra cazului tragic.

"I.": Interdicţia divulgării numelor persoanelor care au primit autorizaţii i-a fost dată agenţiei oficial în scris de către organele de drept sau este o iniţiativă a "Moldsilva"?

Gh.Ch.: Nu a existat nicio interdicţie scrisă sau verbală privind nedivulgarea listei persoanelor participante la vînătoare. Dar pentru că organele de anchetă au confiscat aceste liste, noi nu putem face publice documentele, pentru că nu avem acces la acestea.

"I.": Pe 23 decembrie, s-a efectuat instructajul privind siguranţa tehnică pentru vînători şi există vreo înscriere privind acest fapt în registrul respectiv?

Gh.Ch.: Conform informaţiei prezentate de rezervaţia naturală, instructajul privind siguranţa tehnică a fost efectuat de către responsabilii pentru organizarea şi desfăşurarea vînătorii. Există semnăturile participanţilor la vînătoare, confirmînd faptul că au fost instruiţi.

"I.": Conducerea agenţiei a informat despre evenimentul din rezervaţia naturală ştiinţifică Guvernul şi Ministerul Mediului (conducătorii acestor autorităţi publice aprobă hotărîrile de Guvern care stabilesc termenele concrete de începere şi încheiere a sezonului de vînătoare)?

Gh.Ch.: Conform prevederilor instrucţiunilor în vigoare, au fost informate organele de drept teritoriale.

"I.": Toţi participanţii la vînătoarea din 23 decembrie au avut bilet privind dreptul de port şi păstrare al armelor?

Gh.Ch.: Potrivit datelor obţinute de la conducerea rezervaţiei naturale – da.

"I.": Hotărîrea Guvernului nr. 606 din 15 august 2012, pe lîngă termenele sezonului de vînătoare 2012-2013, stabileşte şi limitele de vînat la mistreţ şi animale sălbatice în terenurile fondului forestier. Limita stabilită pentru rezervaţia naturală este de 35 de exemplare. Cîţi mistreţi au fost vînaţi efectiv în rezervaţia naturală, în sezonul de vînătoare trecut?

Gh.Ch.: Potrivit datelor prezentate de conducerea rezervaţiei naturale, în sezonul trecut au fost împuşcaţi 13 mistreţi.
Preşedintele Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor, Oleg Ciocoi, declarase mai înainte pentru Agenţia "Infotag" că omul de afaceri în vîrstă de 34 de ani, Sorin Paciu, împuşcat la vînătoarea din 23 decembrie 2012, nu a fost membru al acestei societăţi.


Sursa: noi.md

Postări populare

Ultimele comentarii