In atentia romanilor din Italia.

Iuraconsult opereaza pe întreg teritoriu national si se ocupa exclusiv de despagubiri pentru daune suferite. Nu suntem o asociatie cu scopuri filantropice, nu suntem un birou de avocati, nu suntem un cabinet medico-legal: suntem un network de birouri specializate (birou avocatial, medico-legal si de consultanta tehnica) care, la cererea expresa a propriului Client, are drept obiectiv obtinerea une...
i despagubiri economice corecte în urma unei daune suferite.

Activitatea noastra pe bazeaza pe articolul 3 din Constitutia Italiana: "toti cetatenii au aceeasi demnitate sociala si sunt toti egali în fata legii, fara deosebire de sex, rasa, limba, religie, opinionii politice sau conditie personala si sociala"

Iuraconsult ofera proprilor Asistati urmatoarele oportunitati:

- nu se anticipeaza nicio suma de bani pentru cheltuieli
- închiderea practicii în decursul a câtorva luni
- cei mai buni avocati italieni alesi pe baza rezultatelor obtinute în ultimii cinsprezece ani de cariera juridica
METODA
IURACONSULT

· niciun acont pentru cheltuieli: Iuraconsult anticipeaza toate cheltuielile pâna la lichidarea daunei
· plata catre Iuraconsult se face doar în caz de rezultat pozitiv: dupa o analiza atenta a evenimentelor care au provocat evenimentul asigurat/accidentul, vom face o propunere Persoanei Pagubite. În cazul unui rezultat negativ pentru disputa în cauza, nu datorati nicio compensatie Societatii care îsi asuma în întregime costurile profesionistilor la care s-a apelat. Noi nu suntem platiti pentru ceea ce facem, ci pentru ceea ce reusim sa obtinem

· semnarea Mandatului de Gestiune: înainte de-a începe practica de despagubire, între Persoana Pagubita si Iuraconsult se semneaza un contract (Mandatul de Gestiune) în care se stabilesc compensatiile si se evalueaza împreuna costurile pe care Societatea le va anticipa în contul Clientului. Cu noi acordurile sunt clare, nu exista surprize ulterioare
· maxima transparenta: întreaga documentatie cu referire la accident/evenimentul asigurat este imediat digitalizata si restituita Clientului, inclusiv copia contractului semnat de catre Asistat si Iuraconsult
· servicii de curtoazie: daca Asistatul nu se poate deplasa, întâlnirile si asistenta vor fi programate oriunde pe teritoriul Italiei, în locul dorit de acesta
· profesionisti extrem de calificati: Iuraconsult îsi alege proprii avocati pe baza rezultatelor obtinute în ultimii cinsprezece ani de cariera juridica
DE
CE
IURACONSULT

Onorariile sunt legate de rezultatele obtinute

Obiectivul Clientului coincide con cel al firmei Iuraconsult: maxima satisfactie economica într-un timp cât mai scurt posibil


Niciun avocat de la Iuraconsult nu este sau nu a fost vreodata fiduciar a vreunei Companii de Asigurari
PROIECTE
SI
MISUNE

Obiectivul nostru principal este acela de a da tuturor, cu maxima transparenta si profesionalism, posibilitatea de-a înfrunta o pratica de despagubire (extrajudiciara sau legala) fara sa se anticipeze niciun acont si, asadar, fara cel mai mic risc economic. Consideram ca aceasta metoda de lucru utilizata pe scara larga în cultura anglo-saxona, este una etica si absolut cea mai concurentiala: de altfel, doar societatile de consultanta si birourile avocatiale cu cele mai înalte performante profesionale sunt în masura sa lege propriile onorarii de rezultatele efectiv obtinute.

Iuraconsult este întotdeauna de partea celui care a suferit o dauna, împotriva celor care detin puterea si împotriva oricarei forme de discriminare.
ACCIDENTE
LA
LOCUL
DE
MUNCA

Accidentele la locul de munca sunt un fenomen larg raspandit atât în Italia cât si în strainatate. Exista patru categorii de daune în acest sector: accidente mortale, accidente cu daune permanente, accidente cu daune temporale si bolile profesionale.

Accidente mortale. Mortile albe
Definitia mortii albe deriva din faptul ca ceea ce a provocat accidentul nu este o mâna responsabila, ci carente în masurile de prevenire si protectie (tehnice, organizative si procedurale) care trebuiesc adoptate de catre angajator pentru a transforma locul de munca într-un ambient sigur. În Italia siguranta la locul de munca este reglementata de D. Lgs. 81/2008, cunoscut sub numele de Text Unic despre Protectia la Locul de Munca, care reflecta Directivele Europene în materie de tutela a sigurantei si a sanatatii angajatiilor, inasprind sanctiunile, deja existente în trecut, în cazul constatarii unor nereguli. În cursul deceniului 1996-2005 Italia a rezultat a fi tara cu cel mai ridicat numar de morti albe în Europa (în anul 2007 au fost 1260 decese); daca în ultimul deceniu în tarile din Uniune Europena fenomenul a înregistrat o reducere de 29,41%, în Italia reduce rea a fost de doar 25,49%.

Accidente cu daune permanente
Prin daune permanente se întelege acele accidente care comporta mutilari sau daune aduse sanatatii care nu se vor vindeca niciodata în maniera completa. În Italia, în urma unei considerabile scaderi a accidentelor în anii optzeci (20.000 de cazuri pe an), din nefericire, în ultimii ani s-a revenit la nivelurile de dupa cel de-al doilea razboi mondial: în fiecare an au loc 30.000 de accidente în tara noastra.

Accidente cu daune tempole
În Italia au loc circa 600.000 de accidente de acest gen pe an. Se considera daune temporale acele accidente vindecabile în timp ce variaza de la câteva zile la câteva luni.

Boli profesionale
Boala profesionala este o dauna datorata unei actiuni nocive, lente si prelungite în timp, a unei munci, a unor materiale sau a unor factori negativi prezenti în mediul în care se desfasoara activitatea de lucru (Inail); exista 58 de tipuri de boli profesionale în industrie si 27 în agricultura. Calcularea numarului de boli temporane e destul de dificil caci criteriile de control sanitar si de monitorare variaza de-a lungul timpului. În mod orientativ, în ultimii cinci ani au fost înregistrate de catre Inail 25.000 de cazuri de boli profesionale.

În sectorul accidentelor produse la locul de munca, sau in itinere (accidente petrecute în timp ce se mergea sau se revenea de la locul de munca), Iuraconsult asista pagubitul în obtinerea acelei parti de despagubire, denumita dauna diferentiala, care nu revine în sarcina Inail: parte din dauna nepatrimoniale (morala, biologica, existentiala cu pierderea unor posibilitati profesionale) si patrimoniala.

Si cei care lucreaza la negru au drept la despagubire.
ERORI
MEDICALE.
RESPONSABILITATE
SANITARA

În fiecare an în spitale si în clinicile private italianesti circa 4% din pacienti (320.000 de persoane) sufera daune cauzate de erori sau de lipsa unor servicii. Potrivit datelor elaborate de Tribunalul pentru Drepturile Bolnavului (Cittadinanzattiva Onlus – activa din 1978 în scopul promovarii si tutelarii drepturilor cetatenilor si a consumatorilor), cererile de despagubire catre Sistemul Sanitar National sunt în crestere, din diverse motive:

1. scazuta calitatea a tratamentului: 42,3%
2. violarea protocolurilor: 21,9%
3. eroare de evaluare: 16%
4. tratament întârziat: 8,3%
5. terapie inadecvata: 6,5%
6. dozare gresita a medicimentelor: 2,9%
7. medicament inadecvat: 2,1%
Evaluând cifrele despre malpraxis si facând raportul între actiuni judiciare în curs si cele care s-au încheiat prin declararea vinei, se constata ca astazi în Italia în sase cazuri din zece se obtine despagubire. Pentru a obtine rezultate maxime, Iuraconsult si-a asigurat cei mai buni specialisti în circulatie. Profesionistii de la Iuraconsult au dezvoltat de-a lungul anilor de “batalii legale” o metoda de lucru inovativa, eficienta si eficace: un team de medici si avocati specializati în cauzele împotriva ASL si împotriva clinicilor private, obisnuiti sa munceasca în mod integrat, centralizat, informatizat.

Avocatii si i medicii-legali de la Iuraconsult nu au niciun tip de raport lucrativ cu companiile de asigurari si cu ASL: Iuraconsult nu are conflicte de interese, unicul interes imperativ fiind acela de-a obtine justa despagubire economica pentru propriul Asistat în cel mai scurt timp posibil.
ACCIDENTE
RUTIERE

Conventii cu concesionarul si cu atelierul service auto.
Acorduri cu centrele de fizioterapie cu posibilitatea unor sedinte de reabilitare la domiciliu.

Acestea sunt servicii suplimentare oferite de Iuraconsult în sectorul evenimentelor rutiere asigurate. Însa efortul nostru prioritar se adreseaza obtinerii unei despagubiri corecte pentru Asistatul nostru: în cel mai scurt timp posibil si cu satisfactie economica maxima. Dauna patrimoniala si nepatrimoniala (pâna la sentinta Curtii de Casatie din 15-11-08 împartite în daune morale, biologice si existentiale) sunt categoriile de daune care pot intra în joc în evaluarea unei despagubiri echitabile; daca propunerea economica a companiei asigurative nu este la valoarea daunei suferite, urmeaza faza procesuala fara nicio anticipare a cheltuielilor din partea pagubitului. În domeniul evenimentelor rutiere asigurate aproape toate accidentele tratate se concluzioneaza în mod extrajudiciar fara sa fie necesar sa se astepte timpii îndelungati ai unei cauze civile.

În decursul ultimilor ani, legislatia relativa la accidentale rutiere s-a schimbat foarte mult. Iuraconsult urmareste cu atentie toate aducerile la zi precum si inovatiile din domeniu.
rel. 3276113009 Adrian N. Nita  Roma

Postări populare

Ultimele comentarii