Președinta CNA, Laura Georgescu, penală încă din vremea când lucra la Departamentul Antifraudă

Președinta CNA, Laura Georgescu, penală încă din vremea când lucra la Departamentul Antifraudă
 Consiliul Național al Audiovizualului este autoritatea de reglementare în domeniul programelor audiovizuale, o instituție publică autonomă aflată sub control parlamentar, al cărei rol ar fi, pe hârtie, „de a asigura o piață a audiovizualului bazată pe libertate de exprimare, pluralism și liberă concurență si în același timp, este instituția care „trebuie să asigure respectarea de către posturile de televiziune și radio a normelor privind informarea corectă, viața privată, demnitatea umană și protecția minorilor”.
Pe fond însă, CNA a slujit cu totul alte interese și cea mai bună dovadă a rolului nefast al acestei instituții este falimentul educațional și moral al României de astăzi, idiotizată și năucită de izbiturile ciomagului mediatic al Trusturilor tv, create și conduse în cea mai mare parte de membrii Clanului Iliescu.
CNA-ul este o instituție creată de Ion Iliescu, unică, deoarece menirea ei de la bun început a fost una de gardian și komisar al mass-media, în beneficiul statului fesenist desigur.
În anii care au trecut s-a văzut cu ochiul liber că pe fond CNA-ul este o instituție a dublului limbaj, a fariseismului și a dublei măsuri, de tip orwellian. Cea mai bună dovadă este chiar faptul că persoana din fruntea CNA, președinta Laura Georgescu, cea care cică aplică legea, se află în afara legii, mai exact în zona penală.
Laura Georgescu, fals în declarații

Președintele Consiliului Național al Audiovizualului, Laura Corina Georgescu, a deținut calitatea de asociat unic și administrator al unei societăți comerciale, în perioada de timp în care a fost angajată pe postul de consilier la Serviciul Relații Mass Media al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF. Este vorba de societatea comercială GALA MEDIA 2003 SRL, înființată în 2003 și având declarat ca obiect principal „activități de radio și televiziune”.
În declarațiile de interese depuse în calitatea sa de angajat al DLAF pentru anii 2010 si 2011, datate 1.11.2010, 2.06.2011, 15.09.2011, președintele CNA a omis să menționeze calitățile de administrator-asociat unic al SC Gala Media 2003 SRL, pe care le deținea la data depunerii respectivelor documente. Probabil pentru a-și ascunde urmele, pe 20.09.2011, Laura Georgescu ia decizia de a-și cesiona în totalitate acțiunile acestei societăți, către o anumită persoană, Macarie Alina. În aceeași decizie, numărul 1din 20.09.2011, Georgescu Laura-Corina renunță și la calitatea de administrator, funcție pe care o preia aceeași Macarie Alina (O mica paranteza - pe data de 12.11.2012, doamna în cauză – Alina Macarie - ia și decizia finală în privința SC Gala Media 2003 SRL: dizolvarea si lichidarea societății, în temeiul art. 235, 227 alin. 1 litera d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale).


În declarațiile de interese pe care le completează oricare funcționar sau demnitar al statului român, legiuitorul a prevăzut în mod clar următoarele: „prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate”.
Prin urmare șefa CNA, Georgescu Laura Corina, a comis un fals grosolan în acte publice, atunci când a omis să își treacă în declarațiile de interese calitățile deținute, timp de mai mulți ani, la SC GALA MEDIA 2003 SRL. Întrucât este vorba de un demnitar al statului român, cerem în mod oficial procuraturii să se autosesizeze, iar Agenției Naționale de Integritate să demareze cercetările în privința șefei CNA, fiindcă în articolul 16, alineatul doi din Constituția României, se prevede în mod clar: Nimeni nu este mai presus de lege.
Vom vedea în ce fel este aplicată Legea în cazul duduii pusă șefă la CNA de către Ponta, specialistul în brainwashing, el însuși un impostor ce și-a falsificat trecutul și diplomele.
Până una alta se cuvine menționat rolul real al CNA, de instrument al unui sistem ce utilizează sistematic tehnici specifice de mind-control, prin intermediul televiziunilor.
Românii sunt brainwashed, vorbă ce i-a scapăt lui Ponta la BBC, au fost spălați pe creier, inimă și minte, nu prin reeducarea de la Pitești sau prin închisorile comuniste, ci prin manele, telenovele, reality-show-uri, sex, droguri, violență, prin promovarea agresiva a tuturor gunoaielor societății românești. Iar tot acest gunoi mediatic îndesat pe gât românilor este „reglementat” de CNA, instituție condusă de o persoana al cărei dispreț față de lege este evident.
  

sursa : George Roncea

Postări populare

Ultimele comentarii