Consilierii municipali primesc la „Apă-Canal Chişinău” cîte 5 mii de lei lunar


Foto: nbm.md

În
ultimul timp locuitorii capitalei sînt nevoiţi să achite un volum
suplimentar de apă (în afara datelor contorului), impus de SA „Apă-Canal
Chişinău” cu sprijinul Primăriei, pentru a acoperi cheltuielile legate
de scurgerile de apă. Consumatorii au calificat acest fapt drept
jecmăneală. Şi iată că pe fundalul acestei „deposedări relativ oneste a
cetăţenilor de bani”, apar detalii interesante din viaţa acestei
întreprinderi.

La şedinţa Consiliului municipal, care a avut loc
la 9 decembrie, consilierul Oleg Cernei (PL) a sugerat să se pună în
discuţie chestiunea ce ţine de SA „Apă-Canal Chişinău”. Ea vizează, în
particular, excluderea din Consiliul de administrare al Societății pe
Acțiuni a consilierilor municipali Petru Donţov, Elena Danu-Straistari
(au părăsit fracţiunea PCRM, devenind independenţi), a şefului Direcţiei
finanţe Veronica Herţa (membru al PL) şi a consilierului primarului
general Lilian Carp (PL).

În afară de aceasta, Elena
Danu-Straistari şi Petru Donţov sînt incluşi în statul de personal al
Direcţiei relaţii cu publicul al acestei întreprinderi, funcţie care nu
poate fi cumulată cu activitatea în Consiliul de administrație.

Potrivit
informaţiei oferite de Oleg Cernei, din cele 42 de întreprinderi în
care municipiul deţine o cotă-parte, în 38 majoritatea membrilor
consiliilor de administrație fac parte din unul şi acelaşi partid –
Liberal.

Valentin Todercan (fracţiunea PCRM) a manifestat interes
pentru salariul membrilor Consiliului de administrație al SA „Apă-Canal
Chişinău”, din care pînă nu demult făcea parte şi Oleg Cernei. El a
răspuns: „Fiecare membru al Consiliului de administrație primeşte circa 5
mii de lei lunar. Curtea de Conturi a confirmat legalitatea acestor
remuneraţii, în conformitate cu Legea privind societăţile pe acţiuni”.

Anterior,
cînd la Consiliul de administrație a fost ridicată chestiunea privind
remunerarea lui Oleg Cernei (consilierii au votat pentru excluderea lui
din Consiliul de administrație), reprezentanţii fracţiunii PCRM
susţineau că ei muncesc în cadrul altor SA voluntar. Ţinînd cont că
„Apă-Canal Chişinău” funcţionează în baza tarifelor, aceste mijloace ar
putea fi utilizate mai modest.

Victor Gurău (fracţiunea PCRM) a
sugerat să se solicite Procuraturii Chişinău o verificare a membrilor
Consiliului de administrație al SA „Apă-Canal Chişinău” în legătură cu
acţiunile de corupere pasivă.

În pofida faptului că 22 de
consilieri din cei 42 au votat „pentru” proiectul luat drept bază,
Veronica Herţa şi Lilian Carp oricum în curînd vor ieşi automat din
Consiliul de administrație al SA, deoarece urmează să obţină mandatele
de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova.

În plus, Oleg
Cernei a sugerat să fie votat încă un proiect – privind aprobarea
componenţei comisiei pentru atestarea şi autorizarea reprezentanţilor
municipiului în cadrul subiectelor economice. În timpul votării
consilierii chiar au luat două pauze pentru a repartiza aceste locuri
proporţional prezenţei politice în Consiliul Municipal. În rezultat a
fost formată o comisie din 11 membri, iar în funcţia de preşedinte al
acesteia a fost ales liberalul reformator Veaceslav Bulat.

Postări populare

Ultimele comentarii