Recalcularea volumului de apă nedistribuit pentru apartamentele din blocurile de locuinţe din Chişinău


Foto: 5-tv.ru

Primăria
municipiului Chişinău a obligat ÎM „Infocom” să efectueze calcule
suplimentare pentru apartamentele din blocurile de locuinţă unde există
volum de apă nedistribuit (diferenţă de volum), dar nu mai mult de 2 m³
pe lună pentru fiecare serviciu prestat în parte (apă potabilă şi apă
caldă menajeră), informează NOI.md cu referire la comunicatul emis de
primăria capitalei..

Astfel, locatarii vor achita suplimentar nu
mai mult de 2 m³ pe lună de apă potabilă sau apă caldă menajeră, în
cazul existenţei diferenţei de volum. Volumul total de apă restant va fi
redistribuit odată cu elaborarea şi aprobarea de către autorităţile
publice centrale a reglementărilor privind implementarea Legii nr. 303
din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare.

Decizia respectivă a fost luată având în vedere
sesizările locuitorilor municipiului Chişinău privind calcularea
volumului de apă consumat, inclusiv a volumului suplimentar inclus în
facturile de plată, dar şi în lipsa actelor normative necesare privind
reglementarea acestui serviciu.

De asemenea, toţi gestionarii
fondului locativ sunt obligaţi să inspecteze periodic contoarele
individuale de apă instalate în apartamentele din blocurile de locuinţă.
În cazul depistării unor încălcări privind instalarea, întreţinerea şi
deservirea contoarelor individuale, gestionarii fondului locativ sau
operatorii vor înmâna proprietarilor prescripţii de înlăturare a
deficienţelor. Iar dacă aceste încălcări nu vor fi înlăturate în
termenul acordat, ÎM „Infocom” va calcula consumul de apă conform
normelor aprobate în baza Hotărârii de Guvern nr. 191 din 19.02.2002.

În
acelaşi timp, se recomandă SA „Apă-Canal Chişinău”, SA „Termocom” şi
gestionarilor fondului locativ să conlucreze cu proprietarii sau
chiriaşii spaţiilor locative pentru a instala contoare individuale
pentru evidenţa volumului de apă în toate apartamentele.

Postări populare

Ultimele comentarii