În Moldova a crescut producția de carne, dar s-a diminuat producția de lapte


Foto: fsin.su

Producţia
globală agricolă, în ianuarie-septembrie 2014, a crescut cu 8,6% faţă
de perioada respectivă a anului 2013, datorită recoltei bogate a
principalelor culturi agricole și creșterii producției de carne și ouă,
informează NOI.md. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică
(BNS), creșterea producţiei globale agricole a fost determinată de
majorarea producţiei vegetale cu 12,4% și a producţiei animaliere cu
2,5%.

O influenţă pozitivă predominantă asupra ritmului volumului
fizic al producţiei agricole, în ianuarie-septembrie 2014, faţă de
perioada corespunzătoare a anului 2013, a avut majorarea recoltei
globale a principalelor culturi agricole ca urmare a creșterii recoltei
medii și ritmurilor de recoltare a lor. BNS indică creșterea recoltei
medii practic pe toate principalele culturi agricole, cu excepţia
strugurilor și floarea soarelui.

Astfel, recolta medie a
cerealelor şi leguminoaselor boabe, în anul curent, a constituit 32,1
chintale la hectar (+17,2% față de anul 2013), din care recolta medie a
grîului de toamnă şi primăvară - 33,8 q/ha (+16,6%), a orzului de toamnă
şi primăvară - 24,9 q/ha (+12,2%), a porumbului - 36,5 q/ha (+7%), a
floarea soarelui - 19,3 q/ha (-7,2%), a cartofilor - 196,1 q/ha
(+28,5%), a legumelor - 88,4 q/ha (+38,6), a fructelor sămînţoase - 98,3
q/ha (+21,5%), a fructelor sîmburoase - 52,4 q/ha (+9,4), a strugurilor
- 45,2 q/ha (-30%).

BNS menționează că, în anul 2014, comparativ
cu anul precedent, ritmurile de recoltare a culturilor agricole sînt în
crestere, fapt generat de condițiile naturale din acest an.

Producţia
și creşterea vitelor şi păsărilor în masă vie în gospodăriile de toate
categoriile a crescut cu 4,7% și a constituit 136,1 mii tone (în
întreprinderile agricole – cu 2,7%, în gospodăriile populaţiei - cu
5,8%). Aaceasta se datorează majorării sporurilor în greutate a
bovinelor şi porcinelor, precum şi a creşterii efectivului mediu de
animale şi păsări.

Producţia de lapte în gospodăriile de toate
categoriile s-a diminuat cu 1,1% și a constituit 389,5 mii tone, în
rezultatul micșorării efectivului mediu de vaci în gospodăriile
populației cu 2,8%.

Producția de ouă, în ianuarie-septembrie
2014, a crescut cu 0,9% și a constituit 475,5 milioane de bucăți. În
găspodăriile populației producția de ouă a crescut cu 4,5% și a
constituit 295 milioane de bucăți, iar la întreprinderile agricole
producția de ouă s-a redus cu 4,3% - pînă la 180,5 milioane de bucăți,
ca urmare a micșorării şeptelului de găini-ouătoare cu 14%.

Postări populare

Ultimele comentarii