Cine are cele mai mari salarii în Moldova?


Foto: tv7.md

Salariul
mediu nominal brut, în luna august 2014, a fost de 4276,9 lei,
înregistrînd o creştere cu 11,6 % faţă de luna august 2013, informează
NOI.md. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, ținînd cont de
rata inflației, salariul mediu real a crescut cu 6,2%.

În sfera
bugetară salarial mediu a constituit, în luna august curent, 3848,7 lei
(+17,8% faţă de august 2013), iar în sectorul real al economiei - 4451,5
lei (+9,7%).

Cele mai mari salarii, în luna august 2014, le-au
avut angajații din domeniul informaţii şi comunicaţii – 8159,6 lei, iar
cele mai mici salarii au fost înregistrate în agricultură și
silvicultură - 2738,2 lei.

Cele mai mari salarii medii le-au
avut, de asemenea, angajații din domeniul activităţi financiare şi de
asigurări - 7767,4 lei, producţia şi furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze naturale, apă caldă şi aer condiţionat - 7105,3 lei,
administraţie publică şi apărare, asigurări sociale obligatorii -
5364,7, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 5363,1 lei.

Totodată,
cele mai mici salarii medii, în afară de agricultură și silvicultură,
au fost înregistrate în domeniul artei, activităţilor de recreere şi de
agrement – 2412 lei, activităţi de cazare şi alimentaţie publică -
2847,5 lei.

Salariul mediu în învățămînt a constituit 3655,8 lei,
în comerț, reparația mașinilor și motocicletelor – 3708,5 lei, în
domeniul ocrotirii sănătății și asistenței sociale – 4163,5 lei, în
domeniul tranzacțiilor imobiliare – 3999,8 lei.

În industria
prelucrătoare salariul mediu, în luna august 2014, a constituit 4094
lei, în industria extractivă – 4823,1 lei, în construcții – 4497,6 lei,
în transport şi depozitare - 4445,5 lei.

Postări populare

Ultimele comentarii